Dbamy o Twoją prywatność i dlatego poniżej prezentujemy informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych. Zasady te zostały przygotowane z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa. 1. Administratorem danych osobowych użytkownika serwisu jest PINIA DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Niepołomice with the registered address Mariana Lutosławskiego 5, 32-005 Niepołomice wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001051299, NIP: 6832102091, REGON: 381392944. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Pinia Design Spółka z o.o., ul.Mariana Lutosławskiego 5, 32-005 Niepołomice.
2. Dane osobowe użytkowników serwisu są przetwarzane m.in. w następującym zakresie: (i) na stronie www.demo-systems.com zawarte są formularze umożliwiające kontakt z naszą firmą. Zbierają one następujące dane: imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej przez Państwa firmy, adres e-mail; (ii) W bezpośrednich kontaktach z Państwem, związanych z naszymi relacjami biznesowymi, zbieramy następujące kategorie danych: imię i nazwisko, reprezentowaną przez Państwa firmę, dane kontaktowe, adres firmy, dane rejestrowe firmy, numery telefonów, adresy e-mailowe. Umożliwiają one kontakt z Państwem i świadczenie naszych usług 3. Państwa dane wykorzystujemy w następujących celach (i) dostarczenie zamówionych przez Państwa produktów i usług, (ii) komunikacja z Państwem, (iii) zarządzanie naszymi relacjami z Państwem (np. obsługa klienta i działania wspierające), (iv)wykonanie umowy, bez względu na jej postać czy formę,(v)przesyłanie informacji marketingowych o nowych produktach, promocjach, ofertach specjalnych itp., 4. Możemy się dzielić Państwa danymi z: (i)naszymi dostawcami i podwykonawcami, którzy wspierają nas w dostarczaniu Państwu naszych produktów i świadczeniu usług; (ii)osobami trzecimi realizującymi dla nas funkcje biznesowe (kierowcy, kurierzy itp.), (iii)odpowiednimi władzami i organami, gdy wynika to z przepisów prawa,(iv) organami rządowymi w przypadku obowiązkowej sprawozdawczości wynikającej z przepisów prawa, 5. Z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych Państwa dane będą przechowywane w sposób zabezpieczony przed ich niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Podejmiemy wszelkie starania w celu ochrony Państwa danych. 6. W zakresie danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania. 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora.

Polityka COOKIES Strona internetowa www.demo-systems.com nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony – Pinia Design Sp. Z o.o. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; wyświetlania przez Google AdWords specjalnych reklam tym osobom, które odwiedziły Stronę internetową. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony; „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Strony; „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.